Delegeren kun je leren

werk delegeren leren

Vind jij het moeilijk om werkzaamheden over te dragen? Doe je het liefst alles zelf? Laat het los! Uit onderzoek blijkt dat mensen die weten te delegeren minder stress ervaren en meer voldoening uit hun werk halen. Hieronder 4 gouden regels als het op delegeren aan komt.

 

Tip 1: begin niet te groot. Delegeer een taak waar weinig afbreukrisico aan zit als het toch mis zou gaan. Door klein te beginnen leer je ook wennen aan het idee dat je werkzaamheden en verantwoordelijkheden los laat.

 

Tip 2: communiceer duidelijk. Wanneer je wilt dat een gedelegeerde taak door een ander tot een goed eind wordt gebracht ben dan duidelijk in wat je van hem of haar verwacht.

 

Tip 3: controleer. Delegeren betekent niet dat je niet periodiek de voortgang mag opvragen. Zo borg je een juiste voortgang. Tevens stelt het de ander in staat om eventuele vragen te stellen.

 

Tip 4: neem het niet terug! De grootste valkuil is om een gedelegeerde taak terug te nemen. Doe dit niet! Delegeren betekent een stap terugnemen, blijf daar dan ook!